Ажил мэргэжлийн ба техникийн боловсрол

Бизнес ба мэдээллийн технологи - Эмили Уильямс

Гэр бүл ба хэрэглэгчийн шинжлэх ухаан - Эмилмари Фариа

Технологийн боловсрол ба робот техник - Жим Демарино

Компьютерийн шинжлэх ухаан - Минди Стрэйли