Ажил мэргэжлийн ба техникийн боловсрол

Бизнес ба мэдээллийн технологи Эмили Уильямс

Гэр бүл ба хэрэглэгчийн хэрэглээний шинжлэх ухаан - Эмилмари Фариа

Технологийн боловсрол ба робот техник - Жим Демарино

Компьютерийн шинжлэх ухаан - Минди Стрэйли