Үндэсний Scholastic Art Awards 2021

Алтан түлхүүр ялагчид

AlexT8 Олива Париш 8 ДаянаПерез8 ГабиV8 Роберт Кресс 8-р Анчин8 Мэдисон Томас 7 дахь

Мөнгөн түлхүүрийн эзэд

Бхаргав 7 Либби7 Лизандро8 Лула Танкерсли 8-р байр Ноа Валентина Флорес-Бриггс 8-р байр Райлиг8

Хүндэт шагналын эзэд

ClaireG8th Cobi8 ГаббиТ7