6-р ангийн урлаг (Адмиралын дугуй)

Оюутнууд зураг зурах, зураг зурах, баримал хийх боломжтой болно. Оюутнууд харандаа, маркер, өнгөт харандаа, тосон пастел зэргийг ашиглан зураг зурах болно. Оюутнууд шавраар ажилладаг. Оюутнууд шугаман хэтийн төлөв, нойтон руу нойтон, гар хийц, агаар мандлын хэтийн төлөв зэрэг аргуудыг сурах болно.