TJHSST

Томас Жефферсон Шинжлэх ухаан, технологийн ахлах сургууль

Томас Жефферсоны нэрэмжит Шинжлэх ухаан, технологийн сургууль нь мужийн захирагчийн бүсийн сургууль бөгөөд шинжлэх ухаан, математик, технологийг онцолсон коллежийн бэлтгэлийн цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. Арлингтон мужийн наймдугаар ангид элсэн орсон оюутнууд өргөдөл гаргах боломжтой бөгөөд хэрэв сонгогдсон бол TJHSST сургалтын төлбөргүй суралцах боломжтой. Оюутнууд өргөдөл гаргахын тулд 8-р ангидаа Алгебр I ба түүнээс дээш тооны математикийн хичээл үзэж байх ёстой. Шалгаруулалт нь ур чадварын шалгалтын дүн, багшийн өгсөн зөвлөмж, дүн болон бусад мэдээлэлд үндэслэн өндөр өрсөлдөөнтэй явагддаг.

эрх бүхий шаардлага

  • 8-р ангид 9-р ангийн элсэлтээ авна уу
  • 8-р ангийн Алгебра I ба түүнээс дээш
  • 3.0-р ангийн үндсэн ангид 7 GPA.

2020 - 2021 оны өвлийн мэдүүлгийн чухал өдрүүд