Зөвлөхүүд

Сургуулийн зөвлөх, оюутны сэтгэцийн эрүүл мэнд

Сургуулийн зөвлөхүүд нь бүх сурагчдын сэтгэцийн эрүүл мэнд, хөгжлийг дэмждэг сэтгэцийн эрүүл мэнд, зан үйлийн урьдчилан сэргийлэх, эрт оролцоо, хямралын үйлчилгээний хэрэгцээг хүлээн зөвшөөрч, хариу үйлдэл үзүүлдэг. Сургуулийн зөвлөхүүд бэрхшээлийг даван туулах, сурагчдыг олон нийтийн нөөцтэй холбож өгөх хүртэл боловсрол, урьдчилан сэргийлэх, хямрал, богино хугацааны хөндлөнгийн оролцоог санал болгосноор сургууль, олон нийт, тэдний гэр бүлийн бүтцэд суралцагчдын амжилтыг нэмэгдүүлэх арга замыг үнэлэхэд бэлэн байна. (ASCA, 2015 он)

Зөвлөх үйлчилгээний ажилтнууд 2020-2021

111-р өрөөний нэг давхарт байрладаг

Ажлын цаг: Өглөө 7: 30-4: 00

Туслах ажилтнууд:

Карла МакГи
Бүртгэгч
703.228.5508
Karla.McGhee@apsva.us
Ингриз Барраза
Тусгай боловсролын захиргааны туслах ажилтан
703.228.5502
ingiz.barraza@apsva.us
Нохра Родригес
Гэр бүл хоорондын харилцаа
703-969-2103
nohra.rodriguez@apsva.us

Өөр юу вэ? тусламж манай оффис дээр байдаг уу?

  • Уитни Филд, Авьяаслаг хүмүүст зориулсан нөөцийн багш - 703.228.5529
  • Мелисса чулуу, Ярианы эмч - 703.228.2349
  • Лиска Фридман, Нийгмийн ажилтан - 703.228.2345
  • Жен Филлипп, Сэтгэл зүйч - 703.228.2346
  • Сиобхан Боулер, Мансууруулах бодис хэрэглэх талаар зөвлөгөө өгөх 703-228-6361 эсвэл 703-228-5518