Атлетикийн хуваарь

2020-2021 оны хичээлийн жилийн хуваарь хараахан тодорхой болоогүй байна. VHSL дүрмийн дагуу спортын спортууд дор хаяж 14-р сарын XNUMX хүртэл эхлэхгүй. Улирал, хуанлийг боловсруулж дууссаны дараа энэ хуудсыг шинэчлэх болно!