Үндсэн алба / Ирцийн шугам

Үндсэн ажлын цаг

Даваа Баасан

7:30 цагт. 4:15 цаг хүртэл.

утас: (703) 228-5500

факс: (703) 536-2775

Ирц шугам

(703) 228-5506

Ирцийн захиргааны туслах ажилтан

(703) 228-5524

Асуудал авах эсвэл байхгүй байгаа шалтгааныг тодруулахаар хатагтай Октавиа Харрис руу имэйл илгээж болно octavia.harris@apsva.us

Гэрийн даалгавар өгөх мөр

* Оюутнуудын хувьд хоёр ба түүнээс дээш өдөр дараалан элсэхгүй

(703) 228-2003