Багшийн зөвлөх хөтөлбөр - STAR

STAR (Оюутны багшийн зөвлөгөө, унших)

Багшийн зөвлөх баг нь цөөн тооны оюутнуудаас бүрддэг бөгөөд багш нь гэр болон сургуулийн хоорондох холбоо болдог. Багшийн зөвлөхүүд нь сурагчдад дунд сургуулийн дасан зохицох, зохион байгуулалт, суралцах чадварыг эзэмшүүлэх, оюутнуудад харилцан ойлголцох чадварыг эзэмшүүлэх, үйлчилгээний сургалтын төслүүдэд удирдамж өгөх, ажил мэргэжлийн чиглэлээр судалгаа хийх, оюутнуудад зан төлөвийн боловсрол олгоход тусалдаг.

Долоо хоногт хоёр өдөр (Даваа, Пүрэв) ҮНЭН (Бүгдийг унагаад уншаарай) өдрүүд. Оюутнууд тогтвортой, чимээгүй унших хугацаандаа унших материалыг авчрахыг зөвлөж байна