Swanson-ийн тухай

Swanson-ийн мэдэгдэл

Бид бол Swanson Admirals
Бид тэтгэлэгт суралцаж, гүнзгий бодож, оюун ухаанаа нээхийг хичээдэг
Бид бол Үйлчилгээ, бие биетэйгээ, нийгэмтэйгээ, дэлхий ертөнцтэй холбогдож байна
Бид бол сүнснүүд, өөрсдийнхөө амжилтыг, өөрсдийгөө болон сургуулиа тэмдэглэдэг
Бид бол Swanson Admirals