2020-2021 оны нийлүүлэлтийн жагсаалт

Бид оюутнуудад сурч боловсрохыг дэмжих зорилгоор дараахь хэрэгслүүдтэй танилцахыг зөвлөж байна.

  • iPad-тай нийцтэй чихэвч эсвэл чихэвч
  • iPad-тэй нийцтэй зүү
  • Харандаа / үзэг бүхий харандаа цүнх
  • 7 нэг сэдэвт найруулгын дэвтэр
  • 7 хоёр халаасны хавтас
  • Өнгөт харандаа ба / эсвэл тэмдэглэгээ
  • Үүнийг дараахь тэмдэглэл
  • Навчны сул цаас